Management, Advies & Projecten

AlphaVisie houdt zich sinds haar ontstaan in 2006 bezig met zowel inhoudelijke als ook organisatorische vraagstukken en ontwikkelingen. Persoonlijke begeleiding is ook onderdeel van mijn dienstverlening, zie Coaching & Coachulting.

Ik heb door gevarieerde ervaring, een brede kijk op zaken en ben in staat verbindingen te leggen tussen thema's, specifieke vraagstukken of ontwikkelingen, organisaties en personen. Een scherp analytisch vermogen helpt mij snel en helder tot de kern door te dringen. Oplossingen komen vervolgens tot stand met inzet van een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, creativiteit, gezonde dosis nuchterheid, lef, betrokkenheid en enthousiasme. Bij voorkeur komen oplossingen interactief tot stand in de wisselwerking met betrokken belanghebbenden.

AlphaVisie levert maatwerk: het vraagstuk, de ontwikkeling en de context bepalen welke rol ik inneem. Vanuit Management Advies & Projecten zijn o.a. de volgende rollen mogelijk:

  • (Interim) Management/Directie
  • Strategisch- en Projectadviseur
  • Coachultant (voor meer informatie zie Mental Coaching & Neurostimulatie | Coachulting)
  • Beleidsadviseur
  • (Concept)Ontwikkelaar
  • Onderzoeker
  • Schrijver/penvoerder
  • Begeleiden van besluitvormingsprocessen (in combinatie met Facilitering)
  • etc. 

Kijk voor thema's waarop AlphaVisie u van dienst kan zijn op Rollen en thema's.

AlphaVisie werkt regelmatig samen met partners, zoals Reiander Management en XpertiseZorg.

Voor referenties over Management, Advies & Projecten, kijk op Testimonials.

Wilt u weten of AlphaVisie u perspectief kan bieden op de ontwikkeling die u wenst op uw vraag of vraagstuk?
Neem dan contact op via het contactformulier. Ik verken graag met u de mogelijkheden.