Neurostimulatie

Ik werk met een beproefde vorm van visuele neurostimulatie.

De door mij toegepaste neurostimulatie is een opmerkelijke, snelwerkende en in de praktijk bewezen therapie voor het wegnemen van onder andere depressie, burn-out en (werk)stress. De methode is een effectieve vorm van neuro-interventie.

Neurostimulatie is effectief bij:

• Depressie
• Burn-out
• Stress
• Vermoeidheid
• Slapeloosheid
• Gebrek aan energie
• Concentratieproblemen
• Angsten

Ook kan de neurostimulatie worden ingezet voor cliënten die:

• Niet willen terugvallen in burn-out
• Effectiever willen leren en presteren

Snel en blijvend resultaat

Bij ruim 90% van de cliënten wordt binnen zes tot acht weken het beoogde resultaat bereikt. Cliënten ervaren hernieuwde energie, een beter uitgebalanceerd gevoelsleven en een betere ‘grip’ op het leven. Beslissingen worden makkelijker genomen (zonder schuldgevoelens) en negatieve emoties hebben niet langer de overhand. Voor dit resultaat is doorgaans slechts zes laagdrempelige sessies nodig. De combinatie met Mental Coaching versterkt het resultaat.

Hoe het werkt

Globaal is de werking als volgt: door de neurostimulatie wordt middels prikkeling via de visuele cortex het zelfherstellend vermogen van de hersenen geactiveerd. De neurostimulatie grijpt in op hersengebieden die duidelijk of blijkbaar in onbalans zijn. Het zorgt voor de vorming van extra neuronenbanen en andere hersencapaciteit en -activiteit. Het heeft ook een positief effect op neurotransmitters en hormonen, stofjes in jouw hersenen die een belangrijke rol spelen bij jouw gevoel van ‘goed in je vel zitten’. Afhankelijk van de uitgangssituatie wordt de aanmaak van deze stoffen afgeremd of gestimuleerd.

Anders gesteld; Je kijkt gedurende zes sessies naar fraaie hoge-resolutie foto’s. Via deze foto’s (prettig om naar te kijken) wordt extra informatie aan de hersenen aangeboden. Deze informatie prikkelen en activeren de hersenen en bevorderen zo het zelfherstellend vermogen van de hersenen. Tussen de afspraken door voer je dagelijks aan de hand van een werkboekje enkele simpele opdrachten uit.

Voor het gebruik van deze vorm van neurostimulatie zijn geen contra-indicaties bekend, net zomin als er bijwerkingen zijn gemeld. Kleurenblindheid is niet van invloed op de resultaten.

Toepassing

De neurostimulatie pas ik toe in combinatie met Mental Coaching of Coachulting bij:

• Depressie, (dreigende) burn-out en stressgerelateerde klachten; preventie en re-integratie 1e en 2spoor.
• Vergroten van het ontwikkelingspotentieel en leervermogen.

Ik treed niet in medisch handelen. Bij cliënten onder medische behandeling, zal de inzet van neurostimulatie altijd plaatsvinden na afstemming met de medisch behandelaar.

De behandelingen en gesprekken vinden veelal plaats op een door de cliënt gekozen locatie. Dat kan zijn de 
werk- of privé-omgeving, dan wel een nader afgesproken locatie.

Ben je geïnteresseerd in toepassing van neurostimulatie als onderdeel van een combinatietraject Mental Coaching & Neurostimulatie of Coachulting & Neurostimulatie, neem dan contact op via het contactformulier.

Voor referenties over de aanpak van AlphaVisie, kijk op Testimonials.