Management, Advies & Projecten

 

Esther Jaarsma
Leidinggevende teams leefomgeving/afdeling Wijken, gemeente Arnhem

"Martin is 1,5 jaar werkzaam geweest bij de teams leefomgeving in Arnhem. Deze zelforganiserende teams - met budget en mandaat - zijn de spil in een fundamenteel andere werkwijze binnen de gemeente. Opdracht aan Martin was om in deze periode specifiek twee van de acht teams te versterken, als ook om deze werkwijze verder mee te ontwikkelen. Zowel wat betreft inhoud als organisatie.

Met Martin komt er iemand binnen. Iemand met energie, met (vernieuwende) ideeën, iemand die direct dingen in gang zet en losmaakt. Zonder er "over heen te walsen" of het over te nemen. Zijn coachende kwaliteiten komen hierbij zeer van pas. Martin werkt merkbaar vanuit de overtuiging dat het na afronding van zijn opdracht vooral weer zonder hem verder moet kunnen.

Ik vind Martin iemand met een grote "spanwijdte": hij schakelt heel snel tussen strategisch en tactisch/operationeel, tussen het hier & nu en de langere termijn. Hij kan op allerlei inhoudelijke onderwerpen uit de voeten en is ijzersterk in het scheppen van overzicht en in het aanbrengen van een logische samenhang. Zodat er een betere basis ontstaat om te kunnen prioriteren en keuzes te maken of anders gezegd: beter te kunnen (bij)sturen. En het hoeft allemaal niet bloedserieus. Hij heeft er een hoop lol in, heeft humor en kan ook goed relativeren. Kortom: een plezier om mee te werken! Juni 2020.

 

Marjolein van Heteren
Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Welcom 

 "Als Interim directeur-bestuurder van onze welzijnsorganisatie Welcom in Didam had Martin een bijzondere opdracht. In de enkele maanden van verlof van onze  eigen directeur-bestuurder kreeg Martin niet alleen de leiding over onze organisatie, maar ook de mogelijkheid de contacten met de stakeholders op zijn eigen wijze te intensiveren en een stap te maken in de transitie van projectgericht naar gebiedsgericht werken door onze welzijnswerkers.

 Op zijn eigen, enthousiasmerende wijze heeft hij hieraan vormgegeven en bij het verlaten van onze organisatie heeft hij deze met een frisse kijk op de toekomst achtergelaten."

 

Tessa van de Beld
Afdelingshoofd Publiekszaken, gemeente Hilversum

"Martin is een paar maanden bij de afdeling Publiekszaken aan de slag geweest. Hij kwam binnen, net na het tot stand komen van een nieuwe organisatie. De medewerkers moesten begeleid worden in een nieuwe rol. Martin heeft ze hierbij begeleid. Hij heeft discussies aangezwengeld, medewerkers initiatief laten nemen, en laten zien dat dat gewaardeerd wordt.

In die paar maanden is een begin gemaakt om de nieuwe rol uit te voeren. En vertrouwen te geven aan de medewerkers. Dit levert een merkbaar verschil op.

Ook binnen het managementteam van de afdeling nam hij een goede rol in. Hij was scherp en analytisch. En hij dacht goed mee over de veranderingen die de teams meemaakten, en waar zaken anders konden worden aangepakt.

De afronding is naar volle tevredenheid gedaan. Er is een volledige en goede overdracht geweest naar de nieuwe teammanager, zodat zij verder kan op het ingezette spoor."

 

Henk Procé
Hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Zwolle

“Martin heeft in Zwolle een belangrijke en mooie bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het CJG. Hij heeft met veel souplesse en doorzettingsvermogen gewerkt aan een "passende zorgstructuur". Met partners in de stad en gewaardeerd door die partners in de stad. Geen "poolse landdagen" en overleggen om het overleg, maar steeds weer doel- en resultaatgericht. Voor wie zich voorbereidt op de transitie jeugdzorg en de rol van het CJG daarin, kan in Martin een uiterst waardevol adviseur en afmaker vinden."

 

Mart Toet
Algemeen directeur dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Rotterdam

"Martin Penninga is op meerdere manieren betrokken geweest bij grote projecten binnen de Rotterdamse Sociale Dienst. Ik heb hem daarbij leren kennen als een gedreven, creatieve en kundig adviseur. Hij maakt waar wat hij belooft en doet dat met grote inzet en precisie. Hij betrekt de mensen uit de organisatie goed bij zijn plannen en werkt volgens een concrete en afgestemde planning. Hij is resultaatgericht, heeft oog voor bestuurlijke verhoudingen en menselijke aspecten. Hij heeft o.a. meegewerkt aan de opzet van sociale frontlijnteams in Rotterdamse achterstandswijken.

Martin is breed inzetbaar, zowel als coach, als projectleider of interim-manager, maar ook als consultant/adviseur. Bovendien is Martin een heel aangenaam mens om mee samen te werken."

 

Jan Edzes
Adjunct directeur Wedeka, Stadskanaal

"Martin Penninga is een snel denkende, creatieve en originele consultant. Op de hoogte van recente ontwikkelingen en een goed netwerker. Hij is in staat om in een bestuurlijk/politieke omgeving goed zijn weg te vinden en de gestelde doelen binnen afgesproken termijnen te bereiken. Hij durft buiten de gebaande paden te lopen en zijn eigen weg te zoeken. Bovenal vond ik het prettig en stimulerend met hem samen te kunnen werken."

 

Jacqueline Cornelissen 
Voormalig dagelijks bestuurder deelgemeente Hoogvliet, gemeente Rotterdam

"Ik heb Martin leren kennen tijdens een bijzonder proces dat wij in de deelgemeente Hoogvliet hebben doorlopen. Wij wilden op een baanbrekende manier omgaan met onderwijshuisvesting, vernieuwend en veel breder dan te doen gebruikelijk. Wij wilden wijkplekken, waar iedereen jong en oud, naar binnen kan lopen. Een plek waar de sociale cohesie in de wijk gestimuleerd wordt.

Weinig mensen aan wie wij dit idee in het begin voorlegden begrepen wat wij bedoelden, wat wij op papier wilden hebben en hoe de verbindingen eruit moesten zien. Het idee moest vorm krijgen in een complexe omgeving en een spanningsveld waarbij veel verschillende spelers en belangen aan elkaar geknoopt moesten worden. Het is Martin als geen ander gelukt om dit proces wél vorm te geven, op papier te zetten wat wij wilden en partners over hun eigen schaduw te laten kijken.

Martin snapt en doorziet zaken snel en weet mensen te enthousiasmeren, daarnaast weet hij het beste in het proces en mensen naar boven te halen. Ik heb heel erg fijn met hem gewerkt."

 

Seppe Raaphorst
Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Rotterdam

“Martin heb ik leren kennen als een professional met een hoog inlevingsvermogen op bestuurlijke, management- en organisatievraagstukken. Op het moeilijke terrein van het inzetten van sociale teams om bij probleemgezinnen achter de voordeur, met lichte dwang, te interveniëren, heeft hij niet alleen geadviseerd, maar heeft hij ook daadwerkelijk vorm gegeven aan het opzetten van een dergelijk team in Delftshaven. Nadien heeft hij ook gericht onderzoek gedaan op en geadviseerd over de bestuurlijke en organisatieaspecten van al dan niet samenwerkende organisaties op het terrein van gezinsinterventies in het Oude Noorden in Rotterdam. Met zijn creativiteit, kundigheid en vlotte pen is hij voor project en advies zeer waardevol gebleken.”

 

Inge van den Berg
Medewerker: november 2001 – augustus 2006

"Ik heb Martin Penninga als een open en directe persoonlijkheid leren kennen. Hij is gevoelig, ook voor signalen van de mensen om hem heen, en weet deze signalen positief te gebruiken in het werkproces. Daarnaast is hij verbaal zeer goed onderlegd en kan in een enorm tempo veranderingen in een werksituatie doorvoeren. Zijn resultaatgerichtheid is hierbij een belangrijke drijfveer. Hij is een snelle denker en is sterk in het rationeel beargumenteren van zijn mening.

Hij heeft als leidinggevende een balans gevonden tussen zijn gevoelige en rationele kant en heeft door deze ontwikkeling het werk- en denktempo weten af te stemmen op de medewerkers aan wie hij leiding gaf, teneinde tot een volledig gedragen verandering van de werkwijze binnen de organisatie komen. Zijn denktempo heeft hij dikwijls moeten aanpassen ten behoeve van het creëren van een breed draagvlak voor verandering.

Dat hij openstond voor kritiek en hierop zijn handelwijze aanpaste, maakte dat er een groot vertrouwen ontstond binnen het team en hierdoor konden de door de wetgever vereiste wijzigingen soepel worden doorgevoerd. Het was tevens aanleiding de kwaliteiten binnen het team in beeld te brengen, zodat ieders rol hierin duidelijk werd en er nog beter gebruik kon worden van ieders kennis en kunde. Dat hij het aandurfde zich in dit proces kwetsbaar op te stellen ten behoeve van het belang van de organisatie, siert zijn persoonlijkheid.

Martin heeft tevens blijk gegeven coachend te kunnen leidinggeven. De deur stond altijd open om over individuele cliënten te overleggen. Bij conflictueuze situaties wist ik Martin altijd achter me."

 

Terug naar Testimonials.