Coaching & Neurostimulatie | Coachulting
 

Sanae (volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)

Martin is een paar jaar geleden kort mijn leidinggevende geweest en in die periode heeft hij grote indruk op mij gemaakt. Hij heeft een prettige opgewekte, positieve en to-the-point manier van omgaan met mensen. Het viel mij al snel op dat hij over grote mensenkennis beschikt.

Recent ben ik twee keer overspannen geweest en ik had het gevoel dat mijn weerbaarheid behoorlijk was afgenomen. Ik wist mij geen raad met het omgaan met stress en drukte. Ik voelde mij mentaal belaagd en had niet het gevoel dat ik de touwtjes in handen had. Ik wist dat Martin coaching en neurostimulatie aanbood en daarom besloot ik hem te benaderen.

Tijdens het coachingstraject heeft Martin mij doen inzien dat het niet zozeer de externe factoren zijn die mijn leven bepalen, maar mijn eigen gedachten. Mijn gedachten gaf ik een leidende rol terwijl mijn gedachten mij juist voortdurend voor de gek houden en stress bij mij veroorzaken. Aan de hand van dagelijkse gebeurtenissen heeft Martin mij uitgelegd dat ik de neiging heb niet vanuit mezelf te handelen, maar te ‘reageren op’. Dat ik juist mezelf mag afvragen: Wil ik dit wel? Is dit goed voor mij? Op de juiste momenten Nee zeggen door te luisteren naar mijn gevoel. Ik probeer dagelijks tegen mezelf te zeggen dat ik focus op wie ik ben, wat ik wil en hoe ik daarmee om ga. Hiermee pak ik de regie op wat er gebeurt. Dan worden mijn grenzen niet overschreden. Ik heb nog steeds een hectisch leven, maar ik ben nu veel beter in staat ervoor te zorgen dat hier zo min mogelijk last van heb.

Ik ben Martin dankbaar dat ik nu glashelder voor ogen heb hoe ik mij gedraag in reactie op gebeurtenissen en hoe het anders kan. 

 

Caroline (volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)

Een vriendin van mij had al meerdere keren enthousiast over haar ervaringen met Martin verteld. De laatste keer dat we het er samen over hadden, dacht ik “dit wil ik ook”. Ik wil ook een manier vinden om te kunnen genieten van mijn werk en van mijn privé leven. Ik wil mijn leven niet meer in dienst stellen van mijn werk om vervolgens iedere avond moe en zonder energie thuis te komen, te eten, mijn bed in te duiken om de volgende dag weer naar mijn werk te kunnen gaan. Ik wil ook kunnen genieten van afspraken met vrienden en familie en me niet meer verschuilen achter “ik heb het te druk met mijn werk”of “ik ben zo moe”.

Maar hoe moest ik dit voor mij veilige, oude en vertrouwde patroon doorbreken? Het is toch makkelijker om alles bij het oude te laten, te klagen over alles dat niet goed gaat, dan te zoeken naar een oplossing. Pas toen mijn lichaam allerlei kwaaltjes begon te vertonen en mijn huisarts na één van mijn vele bezoekjes zei “volgens mij heb je last van stress” was dit voor mij de aanleiding contact met Martin op te nemen.

Door de coachingssessies ben ik me bewust geworden van mijn eigen gedrag en mijn eigen aandeel in de situatie waarin ik me bevind. Ik wilde graag aardig gevonden worden en dacht dit te bereiken door mezelf weg te cijferen, hard te werken en nooit nee te zeggen als me iets gevraagd werd (zowel werk als privé). Door de gesprekken met Martin en de neurosimulatie heb ik geleerd mijn vaste geroeste denkpatronen te doorbreken. Het waren mijn gedachten en mijn eisen waar ik aan wilde voldoen, niet de wensen of eisen die een ander aan mij stelde.

Toen ik aan mijn sessies met Martin begon, had ik verwacht dat er heel veel “eureka” momenten en ronde dansjes zouden komen, maar zonder het zelf door te hebben, veranderde er veel. De dingen die ik in mijn hoofd heel groot gemaakt had, bleken kleine drempeltjes te zijn die gemakkelijk overwonnen konden worden (en vaak overwonnen werden zonder dat ik het door had). Ik had gedacht echt heel hard met mezelf aan de slag te moeten en heel veel taken en opdrachten te moeten uitvoeren, maar juist door dingen niet meer te doen, niet meer te moeten, kwam ik tot rust en kwamen de veranderingen.

Martin, dank je voor de tijd en energie die je in me gestoken hebt. Je hebt me 5 keer afgemat, je bleef maar vragen tot ik met een eerlijk antwoord kwam, maar na de 6e keer ging ik met een heel goed gevoel naar huis. Ik weet dat de weg nog vol valkuilen zit, maar ik weet ook dat ik niet meer hoef te “vechten”, ik mag er zijn!

 

Rob (volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)

Medio april 2014 werd mij door de huisarts meegedeeld dat ik tegen een burn-out aanzat. Aangezien mij dit in  2000 ook is overkomen, heb ik voor mijzelf geëvalueerd hoe ik nu verder moest. Mijn probleem wordt met name veroorzaakt door de persoonlijke factoren  “pleasen” en extreem “verantwoordelijkheidsgevoel”, waardoor ik binnen de huidige organisatiestructuur vast liep.

Door mijn werkgever werd mij de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een Mental Coach. Hiermee heb ik ingestemd en op deze wijze kwam ik in contact met Martin. Zoals een “Tukker” eigen is stond ik eerst nogal sceptisch tegenover het coaching- en neurostimulatietraject dat Martin met mij aan zou gaan. Het is echter verbazend te ondervinden wat dit traject met je doet en je tot dusdanige inzichten brengt, waardoor je op een andere wijze in het leven komt te staan.

Het is niet altijd gemakkelijk, want je wordt af en toe, door de spiegel die Martin je voor houdt, behoorlijk geconfronteerd met jezelf. Door mijzelf hiervoor open te stellen en met de inzet van Martin heb ik binnen 4 weken mijn werkzaamheden op therapeutische basis kunnen hervatten en binnen 9 weken na mijn ziektemelding het werk volledig kunnen hervatten.

Buiten het gegeven dat mijn hersenen weer zijn geordend, sta ik inmiddels ook anders in het leven. De training van Martin heeft mij geleerd te relativeren en mij met name te concentreren op zaken die zich binnen mijn invloedscirkel bevinden. Tevens ben ik bewust geworden van mijn eigen gedrag en de impact die dit kan hebben op mijn omgeving. Ik realiseer mij dat ik nog een lange weg te gaan heb, maar er is een goed fundament gelegd waarop ik verder kan bouwen.

Ik wil Martin bij deze dan ook bedanken voor zijn tomeloze inzet, geduld en persoonlijke betrokkenheid bij het oplossen van mijn probleemstellingen.

 

(...)=geanonimiseerd. Naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens.

Als jonge vrouw, die worstelend met een negatief zelfbeeld door het leven probeerde te lopen, kwam ik bij Martin terecht. 

Vanaf mijn pubertijd heb ik lange tijd meerdere malen gesprekken gevoerd met psychotherapeuten, psychiaters e.d. wat leidde tot niets. Veel praten maar weinig concreet resultaat. Deze negatieve ervaringen met therapeuten maakte mij aanvankelijk sceptisch over de 6 sessies waarover Martin vertelde, maar als snel werd duidelijk dat met zijn concrete aanpak je gewoonweg niet meer nodig hebt dan dit aantal ontmoetingen. 

Martin herkende vrijwel meteen een patroon bij mij, waaruit duidelijk werd dat ik mijzelf jarenlang vanuit onzekerheid in een slachtofferrol positioneerde. In combinatie met de neurostimulatie hebben we samen gewerkt aan het wissen van dit patroon, om zo op een nieuwe frisse manier eigen beslissingen te kunnen nemen, gebaseerd op gevoel en niet op gedachten. Het bijhouden van een soort dagboek hielp/helpt hierbij, omdat je meerdere malen per week gestimuleerd wordt tot het reflecteren op de dagelijkse gang van zaken, waarin normaal gesproken van alles 'mis' kan gaan. Vanaf het eerste gesprek heeft zijn manier van aanpak mij geholpen. Martin is recht door zee en noemt het beestje bij de naam. Dat was in mijn geval zeer verhelderend en soms ook confronterend. 

Terug kijkend op de therapie kan ik zeggen dat ik ontzettend geholpen ben en dat het absoluut prettig was dat het 6 sessies waren waarmee het behapbaar werd gemaakt. Het was zeker de moeite waard!

 

Mike T. (volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)

In voorbereiding op een loopbaantraject heb ik vijf loopbaanbegeleiders gesproken. Ik koos voor Martin omdat hij in korte tijd mij als persoon goed begreep en snapte in wat voor situatie ik zat.  Tijdens de sessies is gebleken dat dit een juiste keus is geweest en dat bepaalde aanpassingen in mijn basishouding en gedrag positieve veranderingen hebben opgeleverd.

Martin is een fijne coach en vertrouwenspersoon. In zes sessies hebben we het traject afgerond, waarvan ik eerst dacht dat het onvoldoende tijd zou zijn.

De neurostimulatie heeft een positief effect gehad op me. Het lijkt een herstellende werking op je hersenen te hebben als je langdurig stress hebt ervaren.

Ik kan Martin iedereen aanraden die een burn-out heeft gehad of dreigt te krijgen. Maar ook als je meer richting aan je loopbaan wilt geven en daarbij bewuste keuzes wilt maken.

 

Anita (volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)

In de zomer van 2013 ben ik het traject bij Martin gestart. We hebben elkaar ontmoet via het werk. Hij is een paar maanden mijn interim teammanager geweest, hoewel dit natuurlijk een andere rol is dan als coach, voelde het contact direct goed en heb ik geen moment getwijfeld toen hij me vertelde over het coaching- en neurostimulatietraject dat ik bij hem kon volgen.

Toen ik met Martin in contact kwam, had ik al een aantal jaren last van chronische spierspanningshoofdpijn, dit beïnvloede mijn leven behoorlijk, zowel privé als werk. De manier waarop Martin de sessies met me doorlopen heeft, gaf me een heel prettig en veilig gevoel. Voor alles is ruimte en hij werkt geen standaard lijstje af, hij luistert echt naar wat je nodig hebt en voelt dat heel goed aan.

Ter voorbereiding van de sessies liet hij mij een test invullen om te kijken hoe ik scoorde op angst, stress en depressie. Hoewel ik zelf dacht veel last te hebben van stress bleek ik uit de test vooral hoog te scoren op angst. Op basis hiervan heb ik ook mijn doelstelling gemaakt.

De opdrachten die ik heb gekregen om te maken, zorgen er nog iedere dag voor dat ik zonder vaste geroeste denkpatronen vrij naar de dingen kan kijken.

De neurostimulatie is ontzettend bijzonder, het maakte bij mij veel herinneringen vrij, buiten de sessies ging ik meer dromen en tijdens de sessies was het makkelijker om bij mijn gevoel te komen. De reflectieverslagen die ik maakte, ter voorbereiding van de volgende sessie, over mijn gevoel ten opzichte van de vorige sessie en wat er met me gebeurde tussen de sessies door, gaven mij veel inzichten over mijn te volgen pad. Wat ik vooral geleerd heb is dat het belangrijk is om mijn eigen fiets te blijven zitten, altijd te vertrouwen op mijn gevoel. Onderscheid te maken tussen mijn eigen gevoel en het gevoel van de ander en dat ik daarin best mijn eigen gevoel voor mag laten gaan en de ruimte mag geven.

Door het coaching- en neurostimulatietraject van Martin heb ik de handvatten gekregen om beter in balans te zijn. Ik heb minder last van chronische spierspanningshoofdpijn en dat geeft mij kwaliteit van leven.

Uiteraard had ik al veel wegen bewandeld voordat Martin op mijn pad kwam. Ik geloof dat voor alles een tijd is, dus ook dit traject heeft op het juiste moment plaatsgevonden.

Martin, bedankt dat je een tijdje met me mee wilde fietsen!

 

(…)=geanonimiseerd. Naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens

Via een collega kwam ik terecht bij Martin voor het combinatietraject coaching en neurostimulatie. Lange tijd had ik last van depressieve klachten wat uiteindelijk ook uitval in het werk meebracht. Eenmaal terug aan het werk bleef ik bang voor terugval en had ik het gevoel daar geen invloed op te hebben.

Mijn ervaringen met diverse therapieën en trajecten hadden mij sceptisch gemaakt en mij niets verder gebracht. Dat bleek ook wel uit de ingevulde vragenlijst waarin ik op stress en depressie nog steeds ernstig scoorde.  

Het traject met Martin was anders, verfrissend. Geen in beton gegoten methode die je moet volgen, hij kijkt echt naar wie er tegenover hem zit. De ruimte voor intuïtie en gezond verstand heb ik als zeer prettig ervaren.

In zes sessies keek ik naar foto’s en voerden we coachinggesprekken. Die gesprekken waren intensief en soms ook confronterend. Eerlijk kijken naar jezelf, waar je kracht zit en hoe je dingen benaderd is niet altijd makkelijk. En de balans vinden tussen denken en voelen is al even lastig. Het was voor mij verhelderend, het geeft mij inzichten en handvatten waar ik wat mee kan.

En hoewel ik het zelfs nauwelijks kan geloven, merk ik verandering op. Ik heb meer vertrouwen in mijzelf en zie waar ik waardevol ben. Ik sta sterker en zie de zon ook weer eens schijnen.

Martin en zijn coaching in combinatie met neurostimulatie hebben mij in korte tijd een heel stuk verder gebracht en bovendien het gereedschap gegeven waardoor ik het vertrouwen heb zelf verder te kunnen gaan. De grauwsluier is opgelicht en dat is een groot geschenk.

Dank je wel Martin!

 

 Laurens (volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)

Via een vriendin ben ik in contact gekomen met Martin, om met behulp van zijn coaching en de neurostimulatie-methode, samen een traject op te starten. Met als doel mij te helpen in het opengooien van vastgeroeste patronen en het losmaken van ‘vastzittende’ emoties.

Voordat wij met de sessies begonnen had ik een vragenlijst ingevuld, waarbij het totaal aantal gescoorde punten een indicatie gaf hoe ik er emotioneel voor stond.  Het resultaat  gaf aan dat het voor mij goed was een combinatie van zowel coaching als de neurostimulatie toe te passen tijdens de sessies.

Terugkijkend  kan ik zeggen dat de combinatie mij reuze heeft geholpen in mijn persoonlijke ontwikkeling! Dit is naar mijn mening echt de verdienste van Martin, die tijdens onze sessies, genuanceerd en soms ook wel kritisch, mij geholpen heeft om nieuwe paden te gaan ontdekken en te bewandelen.  Martin schuwde daarbij niet om soms ook heel direct, recht op de man af te handelen, met als doel los te komen van vastgeroeste patronen/gewoontes en het vertrouwen te ontwikkelen meer in contact te komen met mijn gevoel, mijn omgeving en de interactie die er is tussen die twee. Ontmoetingen, die ik heb met vrienden, kennissen en in werksituaties, hebben meer diepgang en zijn sindsdien intenser.

Ik vond de sessies  altijd vriendelijk en ontspannen. Keek altijd uit naar de volgende sessie!

Door de neurostimulatie voelde ik letterlijk en figuurlijk de veranderingen in mij. Niet alleen tijdens de stimulatie, maar ook daarna waren de veranderingen voelbaar. Mensen in mijn omgeving vertelden ook dat ik sindsdien in positieve zin veranderd ben. Meer open, vriendelijker en vooral dat ik meer communiceerde. Via de opdrachten merkte ik dat zelf ook aan de mensen in mijn omgeving!

Ik kan niet anders zeggen dan dat Martin een voortreffelijke coach is, die met veel toewijding en deskundigheid mij enorm geholpen en goed geadviseerd heeft! Ik zal hem dan ook zeker bij vrienden, kennissen en overige relaties van harte aanraden.

Ik wens je heel veel succes.

Dank je wel Martin! 

 

Anja (Volledige naam en toenaam op verzoek verkrijgbaar met contactgegevens)
Human Resources Manager

Martin is a reliable and dedicated person. With his great experience, drive, enthusiasm and knowledge in coaching, and the neurostimulation-approach, he really is helpful in making progress in your personal and/or business-situation. I have enjoyed working with Martin and would honestly recommended him to my friends and to the employees within my organisation.

 

Lisette van de Steeg-Boers
Zorgconsulent bij een zorginstelling

Juli 2012
Twee maanden geleden mocht ik starten met het combinatietraject coachinggesprekken en neurostimulatie.
Na een burn-out, ruim 4 jaar geleden, heb ik altijd in meer of mindere mate angsten en paniekaanvallen gehad. Het leven had zijn glans verloren. Ondanks verschillende therapieën, waarbij ik me wel iets beter voelde, kon ik niet meer echt genieten.

Aan het begin van dit traject heb ik een vragenlijst ingevuld. Aan de hand van de antwoorden kregen we inzicht in de ernst van de problematiek op het gebied van depressie, angsten en stress. Ik scoorde op alle fronten severe of extremely severe. Na zes sessies (weken) van mooie foto’s bekijken gecombineerd met coachinggesprekken, heb ik nog tweemaal de vragenlijst ingevuld. De eerste na 3 weken liet al veel vooruitgang zien, maar de laatste na zes weken gaf aan dat ik overal normaal op scoorde! Een erg prettige manier om op papier het bewijs te zien van wat je zelf al ervaart. Ik kan weer genieten en heb ook mijn momenten van geluk weer mogen beleven.

Ik heb Martin ervaren als iemand die de tijd en de ruimte neemt om diepgang te krijgen in de gesprekken. Hij is in staat om feilloos aan te voelen waar de angel zit en die op een doortastende, maar zeer respectvolle manier samen te verwijderen. Ik ben er van overtuigd dat hij de manier van coaching aan kan passen aan het individu en niet een algemeen plan van aanpak op je loslaat.

Ik mag terugkijken op een zeer prettig verlopen traject met een zeer goed resultaat.

 

(…)=geanonimiseerd. Naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens

Juli 2012
Een aantal maanden geleden kwam ik via een vriendin terecht bij Martin voor de neurostimulatie in combinatie met coaching. Een jaar ervoor heb ik een burn-out gehad en ik was in de veronderstelling dat ik er allang overheen was, dus niet. Ik bleek nog steeds last te hebben van stress en burn-out verschijnselen, ze waren wellicht minder, maar nog lang niet voorbij. De combinatie-aanpak heeft, in een korte periode van enkele weken, erg veel bij mij teweeg gebracht en de mensen om mij heen zagen gedurende het traject veranderingen. Ook ik zelf merkte dat ik ondanks dat ik in een emotionele periode zat, zaken anders aanpakte, ik voelde me sterker en zelfverzekerder, ik handelde niet meer uit angst.

Tijdens de coaching benaderde Martin mij rustig en vastberaden, op een manier die heel natuurlijk aanvoelde; als een vriend die enerzijds heel begripvol is en anderzijds je heel streng een spiegel voorhoudt. Martin heeft me gemotiveerd beter naar mezelf te kijken en meer na te denken over hoe ik dingen benader, bewuster bezig zijn met mijzelf, daarnaast heeft het hele traject rust gebracht. Martin heeft me op diverse vlakken wakker geschud en ik ben nu in staat om zelf verder te gaan.

Martin, bedankt hiervoor, bedankt voor de mooie coaching en de fijne gesprekken. Je hebt me geholpen de eerste stappen te zetten naar verandering.

 

Lammy (Volledige naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens)
Ondernemer

Ik wil mijn positieve ervaringen met het traject neurostimulatie in combinatie met coaching delen, want het werkt. Voor mij is gebleken dat het helpt en dat ik bewuster van mijzelf ben geworden.

Martin is voor mij daarin heel belangrijk geweest. Met zijn integere en vertrouwelijke werkwijze wist hij mijn "pijnpunten" naar boven te halen. Hij kon snel, op een begrijpelijke manier en duidelijk tot de kern doordringen. Ik kan hierdoor bewuster "zien", ervaren en handelen.

Door de neurostimulatie en coaching gebeurt er zo veel met je. Er wordt een verandering op gang gebracht in jezelf, waardoor je in balans komt. Wat ik zelf als heel prettig heb ervaren is dat Martin ook kijkt naar je lichaamstaal, ademhaling etc. Ik voel me een stuk sterker in het leven staan. Mijn gevoel en verstand zijn meer in evenwicht.

Voor mij is de combinatie coaching en neurostimulatie een geweldige therapie die doeltreffend werkt met Martin als coach en begeleider. Ik wil Martin dan ook zeker bedanken dat ik dit traject met hem heb mogen doorlopen. Ik beveel hem van harte aan en ik gun je alle succes Martin.


(…)=geanonimiseerd. Naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens

"Ik kijk met veel plezier terug op het coachingstraject wat ik samen met Martin heb doorlopen. Integriteit en vertouwen staan bij Martin hoog in het vaandel. Vandaar het ook mogelijk was dat hij mij scherp met mezelf confronteerde en mij een spiegel voorhield. Confrontaties zijn niet altijd leuk, maar vaak wel goed en noodzakelijk. Naarmate het traject vorderde ben ik steeds meer plezier gaan beleven in de gesprekken met Martin en keek ik alweer uit naar welke prikkelende vragen hij nu weer zou gaan stellen. Martin gaat in de gesprekken ook zelf uitdagingen niet uit de weg en durft daarbij vernieuwend en verrassend te zijn. Voor mij is het coachingtraject zeer zinvol geweest, omdat ik eindelijk mijn oude denkpatronen doorbroken heb en met een frisse kijk op de toekomst verder kan. Ik kan het aan iedereen aanbevelen."

 


Ben van Veen
Personeelsadviseur bij een zorginstelling/fractievertegenwoordiger

“In mijn professionele carrière heb ik met meerdere coaches mogen werken en ben ik zelf als coach actief geweest. Daarom was ik eerst wat sceptisch toen ik vanuit (…) het aanbod kreeg om een coachingtraject te doorlopen met Martin Penninga. Als je een coachingtraject doorloopt word je toch altijd stilgezet bij jezelf, je gedrag en je emoties. Coaching kan heel confronterend zijn en het is mijn overtuiging dat veel staat of valt met de manier waarop de coach zich ten opzichte van de gecoachte opstelt en gedraagt. Wat mindere ervaringen, hadden mijn scepsis bepaald.

Martin heeft mij laten zien dat er ook echt goede coaches zijn! Als geen ander bleek hij in staat vertrouwen te winnen, laagdrempelig te zijn en de spiegel zodanig voor te houden, dat de confrontatie er wel was, maar dat dit niet op een vervelende manier gebeurde. Martin snapt dat het nodig is om eerst te werken aan vertrouwen en een veilige gesprekssituatie te creëren, daarmee legt hij de basis voor succesvolle coaching.

Martin stelt zinvolle vragen die je bepalen bij wie je bent en wat je wilt bereiken. Hij maakt het je mogelijk om je sterke en goede kanten inzichtelijk te krijgen en beter uit te nutten. Tegelijkertijd resulteren zijn vragen in waar je als mens nog aan wilt werken en wat je verbeteren wilt. Hij kiest zijn vragen gericht en bewust en helpt de gecoachte echt om aan zijn doelen te werken.

Martin is een oprecht en puur mens die zijn werk serieus neemt, maar ook een eerlijke interesse heeft in wat mensen bezighoud. Het is deze basis die hem, aangevuld met zijn persoonlijke vaardigheden, tot een goede coach maakt.”


(…)=geanonimiseerd. Naam en toenaam op verzoek te verkrijgen met contactgegevens

"Martin Penninga heeft de (…) fractie van de gemeente (…) in de jaren 2007 en 2008, 2009 gecoacht. Zowel de fractie als geheel als de individuele leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Alle 8 raadsleden hebben 5 coachinggesprekken gevoerd met Martin. Dit waren vertrouwelijke gesprekken waarbij Martin reflecteerde op hun functioneren en meedacht over vraagstukken waarmee de betreffende raadsleden bezig waren. Bijvoorbeeld: het functioneren binnen de fractie, hoe krijg ik collega’s mee? Hoe doe ik mijn werk effectief en efficiënt? Maar ook: hoe combineer ik werk en politiek? Etc.

Persoonlijk
Ook het fractiebestuur deed mee aan deze gesprekken. Voor mij persoonlijk waren deze gesprekken zeer positief en zinvol. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat de helft van de inhoud ging over een goede balans tussen werk en politiek, maar ook hoe ik als vicefractievoorzitter meer de andere fractieleden zou kunnen betrekken, zodat we als team beter zouden gaan functioneren. Martin maakte hierbij gebruik van zijn ruime ervaring als leidinggevende en zeer goede gevoel voor politiek en hoe mensen in een politieke omgeving met elkaar omgaan. Tevens kent hij de achtergronden van (partij …), wat juist meerwaarde oplevert en de coaching meer maakt dan een “normale persoonlijke coaching”. Martin dacht mee over de wijze waarop je iets binnen (partij …) of vanuit (partij …) naar voren kon brengen. Als individu en als team.

Fractie
Vanuit mijn huidige rol als fractievoorzitter weet ik zeker dat de coaching voor meerdere fractieleden goed heeft gewerkt. Het heeft bijgedragen aan bewust en professioneel bezig zijn met politiek, nadenken over je eigen functioneren, en met name het verhogen van de effectiviteit. En dit alles is gegaan in een zeer goede sfeer en zonder wanklanken. Martin heeft de bijzondere gave om met heel veel verschillende soorten mensen door één deur te kunnen en geen onnodige weerstand op te roepen. Een absolute kracht.

Teamafsluiting
Als slot van de coaching (die liep over een periode van 1,5 jaar) hebben we als gehele fractie een teamdag gehad, onder leiding van Martin, waarbij we gezamenlijk hebben gekeken waar onze krachten liggen (volksvertegenwoordiger, visieontwikkeling en debater) en hebben we ook afgesproken dat we hier bij het werken binnen de fractie wat meer rekening mee zouden gaan houden om als fractie zichtbaar en effectief naar buiten te treden. Ieder is zich meer bewust geworden van zijn/haar kracht en we hebben gezamenlijk vastgesteld dat we meer debaters zouden moeten hebben. In 2009 hebben we daarop dan ook een groepsscholing georganiseerd voor de gehele fractie."


Jessica ter Hofte

"Martin is in staat om in beperkte tijd je goede en verbeterpunten bloot te leggen, en je uit te dagen kritisch naar jezelf te kijken. Door middel van praktische tips en voorbeelden geeft hij je handvatten om je functioneren te verbeteren. Dit doet hij op een zodanige manier dat het ook echt blijft "hangen". Zijn kennis van het functioneren van de lokale politiek is daarbij zeer behulpzaam geweest. Ik had dit coachingtraject absoluut niet willen missen!"


Terug naar Testimonials.