Facilitering


Paul Harmsen
Regiomanager Icare JGZ

"Ik heb Martin beter leren kennen in het traject van de gemeente Zwolle betreffende het verbeteren van de zorgstructuur. Hij is een zeer energiek mens. Onder zijn bezielende leiding hadden we bijeenkomsten die mij veel energie gaven en die een goed resultaat hebben opgeleverd. Vaak hebben we het nodige huiswerk geadopteerd, blijkbaar wist Martin me te motiveren om in beweging te komen.

Verder vind ik het opvallend dat hij ZEER responsief is (reageert altijd en snel op mails en signalen), komt deadlines zeer correct na en deinst niet terug om te prikkelen en ‘heilige huisjes’ ter discussie te stellen teneinde voortgang te maken."


Karin Otten
Praktijkleider Bureau Jeugdzorg Overijssel

"Ik heb met Martin gewerkt tijdens een ontwikkeltraject Jeugdbeleid binnen de gemeente Zwolle. Ik was een van de partners met wie afgestemd/samengewerkt moest worden.

Ik ben erg tevreden over de inzet van Martin. Hij had helder voor ogen wat er moest gebeuren, wat het eindproduct moest zijn, was ter zake kundig, hield ondanks de zomervakantie, bij ons allemaal het tempo erin en maakte ons medeverantwoordelijk voor de input en output. Er is in korte tijd veel werk verzet door hem en daardoor ook door ons. Zijn manier van werken sloot aan bij de werkgroepleden: meedenken, maar ons ook prikkelen en aan het werk zetten.

Ik hoop in de toekomst nog vaker met hem samen te werken en wil hem dan ook van harte aanbevelen."


Henk Procé
Hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Zwolle

Zie onder Advies & Projecten

 

Terug naar Testimonials.